Hvordan lese plantegninger

SLIK BØR DU STUDERE DE LØSNINGER SOM ER PRESENTERT PÅ DISSE SIDENE

Se nøye på planløsninger.

Arealbehov

Tenk nøye igjennom om huset dekker dine arealbehov i dag og hvilke plassbehov du har om en 5 – 10 års tid?

Fasade

Er fasadene i overensstemmelse med den stilen du ønsker, eller faller en annen bolig mer i smak?

Budsjett

Hva med budsjettet? Er kostnadene innenfor de rammer du har valgt?

Beliggenhet og plassering

Andre viktige faktorer som har betydning for valg av hustype, er tomtens beskaffenhet og beliggenhet. Det er ikke likegyldig hvor du har morgensolen eller kveldssolen. Hvor er utsikten?

Teknisk

Du bør også gjøre noen enkle tekniske vurderinger. Hvordan er fallforholdene for avløp og drenering? Hvordan er grunnforholdene? Adkomst til boligen influerer også på valg av hustype. Når du har tenkt gjennom alt dette – ta kontakt med det firmaet som ligger i ditt distrikt.