Bli vår samarbeidspartner

Boligkatalogen.no er en boligkatalog til byggefirmaer som ønsker å beholde sin egen identitet. Ved inngåelse av samarbeidsavtale med oss får dere:

 • Vår hus- og hyttekatalog til bruk i markedsføring
 • Eget distrikt for salg og oppføring av våre hus- og hyttetyper
 • Oppføring på internettsidene www.boligkatalogen.no og www.hyttekatalog1.no
 • 1 kopisett av alle våre hus- og hyttetyper i katalogen i mål 1:100 til bruk i salgsprosessen.
 • Vårt standard detaljhefte, som er oppdatert iht. TEK10
 • Tilgang til våre tjenester til reduserte priser
 • Faste priser på tegninger fra katalog med gode rabatter
 • Forespørsler fra kunder i ditt distrikt som ønsker å bygge et av våre hus eller hytter blir sendt direkte til dere
 • Dere beholder eget firmanavn og tilbyr egen bolig- og hyttekatalog

Andre tjenester vi tilbyr:

 • Faste priser på skisse og komplett prosjektering av spesialtegninger
 • Bistand med vurdering av tomter
 • Utføre utredninger i forhold til reguleringsbestemmelser
 • Foreslå hustyper for utbyggere og privatkunder
 • Forberede forhåndskonferanse med kommunen
 • 3D perspektiv for bruk i salgsprospekt
 • Reguleringer, bebyggelsesplaner, flermannsboliger, tilbygg, påbygg osv.

Boligkatalogen.no er utviklet av Heggheims Arkitektkontor AS. Vi har lang erfaring med prosjektering av bolig, hytte, fritidshus og flermannsboliger. Ved å inngå en samarbeidsavtale med oss vil dere være tilknyttet en egen arkitekt- og rådgivningstjeneste.