Heggheims Arkitektkontor AS

Heggheims Arkitektkontor AS har tegnet alle husene som vises på disse internettsidene. Ønsker du å endre på noe ved et av husene, er det vi som endrer det i henhold til dine spesielle behov og ønsker.

 

Dersom du også ønsker det, kan vi tegne et hus spesielt for deg. Vi utfører både “konfeksjon” og “skreddersøm”

 

Øyvind Rasch
Stilling: Daglig leder, Arkitekt/ Ingeniør
Utdanning: Ingeniør, Gjøvik Ingeniørhøyskole
Praksis: Praksis siden 1976 fra bl.a. arkitekt kontor, rådg. ing. kontor og typehusbransjen.
Arb. oppgaver: Administrasjon, skisser, anmeldelsestegninger.
Tlf: 62 50 89 90

 

Heidi Bakken
Stilling: Arkitekt/ Ingeniør
Utdanning: Ingeniør, Oslo Ingeniørhøyskole
Praksis: Praksis siden 1981 fra arkitekt kontor og typehusbransjen.
Arb. oppgaver: Skisser, anmeldelsestegninger.
Tlf: 62 50 89 95

 

Rolf Lindeberg
Stilling: Konstruktør/Tekniker
Utdanning: Bygningstekniker, Gjøvik Tekniske fagskole
Praksis: Praksis siden 1979 fra arkitekt kontor, typehusbransjen og elementproduksjon.
Arb. oppgaver: Arbeids tegninger, detaljer
Tlf: 62 50 89 93

 

Marit Sambu
Stilling: Arkitekt/ Teknisk tegner
Utdanning: Teknisk Tegning, Kongsvinger
Praksis: Praksis siden 1982 fra typehusbransjen
Arb. oppgaver: Skisser, anmeldelser, tegninger
Tlf: 62 50 89 94

 

Arvid Holte
Stilling: Konstruktør/Tekniker
Utdanning: Bygningstekniker, Gjøvik Tekniske fagskole
Praksis: Praksis siden 1988 fra bl.a. typehusbransjen og arkitekt kontor. Snekkerbakgrunn.
Arb. oppgaver: Arbeidstegninger.

 

Harald Heggheim
Grunnla firmaet i 1976
Styreformann

 

Heggheims Arkitektkontor AS
Postboks 12
2340 Løten

Ditt navn (obligatorisk):

E-post (obligatorisk):

Adresse:

Telefon:

Beskjed:

captcha